Bejelentés


Mindszenty bíboros emlékek tükr Mindszenty bíboros élete és kora


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Üzenőfal


Név:

Üzenet:

AZ EGYHÁZSZERVEZŐ MINDSZENTY

1945 ben a háború utolsó éveiben váratlanul elhunyt Serédi Jusztinián hercegprímás esztergomi megmentője volt a háború idején.
”Esztergom 1944-45 telén három hónapon át front volt Serédi súlyos cukorbajára a német hadakozóktól nem kapott inzulint. Ez okozta halálát az 59 éves főpapnak 1945 márciusában."(Meszlényi Antal:A magyar katolikus egyház és az emberi jogok.Bp.Sz.Istv.T.1947.68.p.)

Apor Vilmos győri püspököz 1945 nagypéntekjén agyonlőtte egy orosz katona ,mivel a főpap védelmezte a hozzá menekült asszonyokat.
Már korábban elhunyt Bubnics Mihály rozsnyói és Mikes János szombathelyi megyéspüspök.
A politikai határok az egyházmegyéket kettészelték a magyar részeket helynökök kormányozták.
Ilyen körülmények között került az esztergomi érsek és székbe Mindszenty József hercegprímás.
Egyházvezetési intézkedései során az egyházkormányzat könnyítése céljából a legnépesebb esperesi kerületeket megosztotta. Az új espereseket személyesen iktatta be tisztségükbe.Fontosnak tartotta, hogy a hívőknek ne kelljen nagy távolságról járni templomba. Ezért felhívta az ordináriusok figyelmet új plébániák alapítására. A fővárosban nem egész másfél év alatt 7 lelkészséget emelt plébánia rangra. A korra jellemző volt ,hogy tornatermek ,pincék, szerelőcsarnokok, temetőkápolnák adtak otthont az istentisztelet végzésének. A területi plébániák szervezése mellett egyetemi lelkészségek alapítására is sor került.
”A plébániák ellátásában, helyi, esetenként országos jellegű vallásos szellem irányításában, társadalmi feladatok - iskolák kórházak napközi otthonok - felvállalásában oroszlánrészük volt a szerzetesrendeknek.A háború után nehezen de sikerült soraikat rendezni és szerzetesi hivatásukkal összhangban folytatni működésüket ,még ha a szűkebb keretek között is" (Egyházak a változó világban.68.p.,)
Lényegesnek tartotta, hogy a hercegprímás mint egyházi vezető egyúttal jó lelkipásztor is legyen ,minél többet legyen együtt a hívőkkel.
Az esztergomi Városi Levéltár dolgozói Mindszenty bíboros 1991 -es ünnepélyes újratemetése alkalmából összeállítást készítettek az 1946 évi őszi bérmakörútjával kapcsolatos iratokból ,amely az Esztergom és vidéke 1991 május negyediki számában jelent meg.
Az Esztergomban élő Kamrada Ferencné született Zán Erzsébet még most is emlékszik arra, hogy őt 1946 ban Nyergesújfalun Mindszenty bíboros bérmálta. Neki ez az emléke maradt a bíboros úrról.

Mindszenty bíboros szerzetesrendet is életre hívott.
"A szerzetesi kongregáció - teljes nevén : Szűz Mária a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Leányai - 1947 ben kezdett szerveződni magyar földön.Mindszenty bíboros a válságos idők küszöbén hívta életre azzal a céllal ,hogy a nővérek Szűz Máriával együtt engeszteljenek a világot elárasztó bűnökért.A közösség elsődleges hivatása az állandó szentségimádás .Az egyház felmagasztalásáért a papok megszentelődéséért és az egész világ üdvösségéért ajánlják fel."(Puskely Mária: Szerzetesek.2.kiad.Bp.Zrinyi K.,1990.207.p.)
A kongregáció első vezetője Kovacsics Mária Natália nővér lett. Az első fogadalomtételre 1948 ban került sor."Ruhájuk krémfehérszínű püspöklila övvel...."(Natália nővér.Szerk.Fogas Anna.Bp.Szent József Kiadó.1993.112.p.)
A szerzetesrendek működési engedélyét 1950 - ben megvonó rendelkezés őket is érintette, de 1989 -ben újraszerveződött ez a közösség is a még életben levő Natália nővér vezetésével.
Bálint Anikó ,utóbb Mária Rita nővér már a szerzetesrendek újraindulása előtt Natália nővérhez tartozott.Később új hivatások jelentkeztek.Mária Rita nővér ,Natália nővérnek az egyházi vezetés felé bejelentett kizárólagos helyettese képviselik a rendet kezdettől a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciáján. Arend első generál főnöknője Natália nővér 1992 ben elhunyt.A változás bejelentése után 1992 május 12-én dr Paskai László bíboros, prímás ,érsek Bálint Anikó Rita nővért elismerte a rend képviselőjeként. Várszegi Asztrik püspök a MKPK titkára pedig 1992 június elsején tudatta Rita nővérrel írásban , hogy a Komárom - Esztergom Megyei Bíróságon történtek bejelentés alapján a szerzetes rend önállóan működő egyházi jogi személy.A képviselő nevének illetve a rend székhelyének címében történt változás így hivatalos bejelentést nyert.(A rend székhelye a könyv 1993 évi irásakor Budapesten volt.)A rend nevében levő Szűz Mária Világ Győzelmes Királynője képe dísziti Mindszenty bíboros ünnepi miseruháját is.( Keresztény Múzeum tulajdona, Esztergom)
Az engesztelés jegyében a Normafánál építendő Világ Királynője Engesztelő Kápolna végleges terveit Mndszenty bíboros hagyta jóvá.(Natália nővér 217.p.)
Mindszenty bíboros az egyházszervezési feladatok között még az egyházmegyék átszervezésének gondolatával is foglalkozott.Az Egyházak a változó világban című 1991-ben tartott konferencián Rev.Rosdy Pál tartott előadást "Mindszenty József bíboros ,hercegprímás tervezete új magyarországi egyházmegyék kialakítása" címmel. Az előadásából megtudhattuk ,hogy az esztergomi Prímási Levéltár 4968 /1948 számú jelzettel őrzi azt az iratcsomót, amely "új püspökségek szervezése" címmel tartalmazza Mindszenty József tervezetét ,előmunkálatait és az Apostoli Szentszéknek szánt felterjesztését latin nyelven.Mindszenty József bíboros,hercegprímás azt tervezte , hogy Kaposvár, Kecskemét és Nyíregyháza székhellyel három új egyházmegye kialakítását kéri a Szentszéktől. A felterjesztés latin fordításán 1948 augusztus 31--e a dátum elejére pedig bélyegezték:" Elintézve".Ez arra mutat, hogy a felterjesztést el is küldték Rómába. (Egyházak a változó világban.573.p.)

Ez a tervezett is példázza ,hogy Mindszenty még a legnehezebb időkben és nagy távlatokban gondolkodott.A magyar egyházvezetés és egyházszervezet megerősítéséért a főpásztori körútjaival, beszédeivel, körleveleivel is küzdött, de ezt szolgálta a korszerű szervezeti változtatások előkészítése is.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!