Bejelentés


Mindszenty bíboros emlékek tükr Mindszenty bíboros élete és kora


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


A GRŐSZ-PER ÉS HALÁLos ÁLDOZATAI

A per anyagát és a kapcsolódó áldozatokat Szántó Konrád atya" A meggyilkolt katolikus papok kálváriája "című könyvében a fenti fejezet cím alatt részletesen ismerteti. Ebből állítottam össze az alábbi rövid összefoglalást:
Grősz érseket 1951. május 18-án éjjel tartóztatták le két udvar papjával Sztrilich Károllyal és Gyetvai Péterrel együtt. A perhez kapcsolódó személyek, mint Endrédy Vendel zirci apát és 15 alatvalója, valamint Vezér Ferenc szerzetes pálos és 12 társa már korábban az ÁVO foglyai lettek. A vádiratban ,,természetesen" államellenes összeesküvés, a legitimista restauráció előkészítése kémkedés és valutaüzérkedés egyaránt szerepelt. A főtárgyalás június 15-én kezdődött a Fő utcában, majd ezt követte számtalan zárt tárgyalás, amelyeken a főtárgyalás tanúit ítélték el. Itéletet június 28-án hirdettek:
Grősz József kalocsai érseket 15 évi fegyházra ítélték, Endrédy Kálmán Vendel zirci apátot 14 évi fegyházra, Hanyó-Kovács András Gyula volt ciszter jószágkormányzó 13 évet kapott ,Bozsik Pál remete-kertvárosi plébánost 10 évi börtönre ,Gyetvai Péter irodaigazgatót 8 évi börtönre Farkas Endre ügyvédet 8 évi börtönre (őt a Mindszenty-per- ben a bíboros védelmére fogadta fel a főpap édesanyja, a bíróság azonban nem engedte, hogy a védelmet ellássa. Nevét azonban megjegyezték, és itt a Grősz-perben az államellenes összeesküvés egyik szervezőjeként ítélték el.) Vezér Ferenc pálos szerzetest halálra ítélték (Hamis tanúkkal szovjet katonák ellen szervezett fegyveres összeesküvést ,,bizonyítottak rá")Grősz József letartóztatása után.
Czapik Gyula egri érsek lett a püspöki kar elnöke A Grősz-perhez kapcsolódik még Zaveczky István és társainak az ügye is. Őket a Népköztársaság megdöntésére irányuló összeesküvéssel vádolták. A vezető állításuk szerint Zaveczky István tervezőmérnök volt.Ő kapcsolatot tartott fenn a Grősz-per több vezető személyével, így dr. Friedrich Istvánnal, dr. Pongrácz Alajossal és másokkal. A csoport Esztergomban és a budapest orvosi egyetemen szervezkedett . A tagság létszáma kb. 200 lehetett Kilenc vádlott került a bíróság elé 1951. október 9-én. Zaveczky Ottót és Horváth Ferencet halálra ítélték, de megkegyelmeztek míg Zaveczky Istvánon végrehajtották a halálos ítéletet 195 május 10-én .
(Grősz József érseket 1951.június 28-án összeesküvés vádjával tizenöt év börtönre ítélték. 1955. október 14-én elengedték a börtönből, de házi őrizetben tartották 1956 májusáig. Május 12-én kiszabadult, majd hét nap múlva újra elfoglalhatta az érseki széket. Az átélt „élmények” hatására 1957-ben csatlakozott az Opus Pacis békepapi mozgalomhoz, amellett tagja volt az Országos Béketanácsnak és a Hazafias Népfront elnökségének is.
1961-ben Kalocsán halt meg. A rendszerváltás után, 1990. május 18-án az ellene hozott ítéletet semmisnek nyilvánították.)


Grősz érsek 1951. május 18-i letartóztatása után felállítják az Állami Egyházügyi Hivatalt a minisztertanács közvetlen felügyelete alatt.

Grősz József érsekIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!