Bejelentés


Mindszenty bíboros emlékek tükr Mindszenty bíboros élete és kora


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Üzenőfal


Név:

Üzenet:

POLITIKAI KÜZDELMEK ,AVAGY A DEMOKRÁCIA MEGCSÚFOLÁSA

A demokrácia szó népuralmat jelent, vagyis politikai értelemben olyan akarat érvényesülését amely a többség akaratát jelenti. 1945 ben a novemberi választások után a Kisgazdapárt került többségbe a Parlamentben.A Kisgazdapárt hívő keresztények érdekeit is képviselte és támogatásukatt élvezte.A kisebbségben lévő Magyar Kommunista Párt megkezdte a többségben levő Kisgazdapárt felmorzsolását a demokrácia nevében , hogy ezzel hatalomra kerülhessen.
A történelmi korszak bemutatására Nagy Ferenc miniszterelnök visszaemlékezéseiből idézek:
"Rákosi Mátyás ,Szakasits Árpád és Veres Péter óráról órára jöttek hozzám kérlelve és fenyegetőzve, hogy fogadjam el a kormányfői tisztséget...Kijelentettem, hogy Sulyok Dezsőt ajánlom miniszterelnöknek. Rákosi és Szakasits hevesen ellenezték Sulyok miniszterelnökségét...(Nagy Ferenc:Küzdelmek a vasfüggöny mögött.Bp. História,1993.I.köt.233.p.)
Nem csoda, hiszen Sulyok Dezső kemény ember volt,aki átlátott a politikai taktikákon.


Nagy Ferenc miniszterelnök(balra)1946-ban a kisgazdapárt székesfehérvári naggyűlésén

De Nagy Ferenc is tudta, hogy a miniszterelnökség azzal is jár ,hogy a Szovjetunió követeléseinek eleget kell tennie.
" Tudtam, hogy a szovjet követeléseinek teljesítése gyanakvást és bizalmatlanságot ébreszt a tömegekben."Nagy Ferenc:Küzdelmek...I.köt.235.p.)
Nagy Ferenc 1946 február negyedikén lett az ország miniszterelnöke. 1946.március 12-én a parlamentnek muszáj volt megszavazni a köztársaság védelméről szóló törvényt az ún "hóhér törvényt", amely szabad kezet adott a politikai rendőrségnek.A csekély számú ellenzék Sulyok Dezső vezetésével nem szavazta meg ezt a törvényt. Sulyok Dezsőt ezért társaival együtt kizárták a Kisgazdapártból.
Nagy Ferenc visszaemlékezéseiben olvastam ,hogy 1946.július 7-én Szviridov altábornagy tárgyalni kivánt vele.Ekkor nyújtotta át neki azt a levelet, amely nem a Szövetséges Ellenőrző Bizottság nevében, hanem a Vörös Hadsereg nevében íródott és az alábbi követeléseket tartalmazta:
1.A magyar kormány azonnal oszlassa fel a katolikus ifjúsági egyesületeket és a Cserkész Szövetséget.Ezek az ifjúsági egyesületek a reakció fészkei és a Vörös Hadsereg elleni gyűlöletre neveli az ifjúság ott.
2.A magyar kormány erélyesen utasítsa papságot, hogy izgasson a Vörös Hadsereg ellen és ne támadja a demokrácia intézményeit.A magyar papság Mindszenty hatására gyűlöletet szít a Vörös Hadsereg ellen.
3. Távolítsa el hivatalából az alábbi személyeket: Andrássy Dánielt,szabolcs megyei, Vidovics Ferenc,somogy megyei, Zeőke Pál, esztergom megyei és Milasin Kornél ,heves megyei főispánokat, mert ezeknek a vármegyéknek a területén folyik a legélénkebb izgatás a Vörös Hadsereg ellen.Valamint még Pfeiffer Zoltán, igazságügyi államtitkár eltávolítását, Gyulai László,képviselő és B.Rácz István képviselő Kisgazdapárti vezetők bíróság elé állítását ,a Kisgazdapárt sajtójának megfékezését, "demokratikusabbá" tételét kívánta a Vörös Hadsereg.Csak ennyit kivánt a szovjet...
Ezek a követelések azonban pontosan olyanok voltak, mint amit a kommunisták követeltek a sajtójukban. Feltehető, hogy Rákosi állt a Szviridov által átnyújtott levél mögött.
"A szovjet - kommunista együttműködés ekkor már eljutott ahhoz a periodushoz ,amikor minden alkalmat igyekeztek megragadni az igazi demokrácia gyengítésére és a kommunista terjeszkedésre."( Nagy Ferenc:Küzdelmek...I.köt.319.p.)
Nagy Ferenc mint miniszterelnök ezeknek a kívánságok nak kénytelen- kelletlen eleget tett.Rajk László belügyminiszter feloszlatta az ifjúsági szervezeteket, levelet intézett Nagy Ferenc a papsághoz ,lemondatta a főispánokat.De sem Pfeiffert nem mondatta le, sem pedig bíróság elé nem állítatta Gyulait és B.Ráczot.De Nagy Ferenc ellenkezése nem segített rajtuk. A "hóhér törvény" segítségével mint köztársaság ellenes összeesküvőket letartóztatta Gyulai Lászlót és B.Rácz István a politikai rendőrség .
A valódi demokrácia sorsa megpecsételődött!

Mindszenty bíboros Emlékirataiban ezt írja:

”Végül brutális eszköz: politikai kirakatper megrendezéséhez folyamodnak. 1946 decemberében az államvédelmi rendőrség őrizetbe vesz kisgazdapárti politikusokat és a párttal rokonszenvező katonatiszteket.A kisgazdapárti miniszterelnök és a honvédelmi miniszter fölül akarta vizsgálni a letartóztatokkak ügyét, de Szviridov orosz katonai parancsnok minden vizsgálatot megakadályoz.A köztársaság-ellenes összeesküvés gyanujával lefogottak őrizetbevételét az államvédelmi rendőrség jogkörébe tartozó ügynek tekinti. Ennek a főnöke a konmunista Rajk László, nem támogatja saját kormányelnöke igyekezetét sem.Ehelyett az egész propaganda-gépezet latba vetésével nyílvánosságra hozza a vádkottak "beismerő vallomásait" arról, hogy a Kisgazdapárt kebelében "köztársaság-ellenes összeesküvést" szerveztek..."( Mindszenty:Emlékirataim 164-165.p.)

A legjobb propagandista ebben az ügyben mags Rákosi volt. A Szabad Esztergom 1947.január 19.-i számának címlapján számol be Rákosi elvtárs dorogi látogatásáról.
"Rákosi elvtárs nagy beszéde Dorogon. Ismertette az összeesküvés felszámolását, az MKP hároméves tervét és bejelentette a jegyrendszer megszűnését."
A lap egész oldalon ismerteti a megtisztelő látogatáson elhangzott beszéd lényegét, majd ezzel fejezi be.:
"Rákosi elvtárs beszéde után a dorogi munkások feliratát olvasták fel, mint a Népgyűlés határozatát, amely az összeesküvők Statáriális Népbíróság elé való állítását követelte."
Ilyen látszólag népakaratot mutató fogással igyekezett megingatni a bizalmat a Kisgazdapárt iránt.
Esztergomban a Kisgazdapárt jelentős párt volt. A polgármester is kisgazdapárti volt. Rákosi dorogi beszédének hatására megjelent a Komárom-Esztergom megyei Dolgozók Lapja 1947.21.számában az esztergomi Kisgazdapárt bírálata:
" Ki a reakcióval az esztergomi Kisgazdapártbòl" címmel.

Rajk László propagandagépezete az egész országot behálózóta.Letartóztatták a Kisgazdapárt főtitkárát Kovács Bélát is a szovjet hadsereg elleni kémkedés címén.
Ekkor már közbelépett a Szövetséges Ellenőrző Bizottság amerikai tagja , Weems tábornok , aki az ország belügyeibe való beavatkozásnak nevezte ezt a lépést.Szviridov nem tekintette annak.
A kisgazdapárti politikusok "köztársaság - ellenes összeesküvés" legérdekesebb pontja az volt, amikor a a rendőrség kiderítette, hogy Nagy Ferenc miniszterelnök is részt vett a saját kormánya elleni összeesküvésben.
Ezt ha meglepő a tényt - úgy látszik - kiméletből már csak svájci tartózkodása alatt hozták tudomására. Nagy szabadságon volt Zürichben , amikor Budapestről 1947.május 2-án telefonon közölték vele ,hogy egy Szviridovtól érkezett átirat adatai szerint ő is részt vett a Kovács Béla által vezetett köztársaság-ellenes összeesküvésben. (Mindszenty: Emlékirataim. 169.p.)

Ezután Nagy Ferenc telefonon bejelentette lemondását Tildynek, aki azt azonnal el is fogadta és helyette Dinnyés Lajos nevezte ki utódjának, akinek kormánya 1947 június elsején tette le a hivatali esküt.
Nagy Ferenc természetesen nem tért haza Svájcból.
A Kisgazdapárt 57,7%-os parlamenti többsége viszont az "összeesküvés" és Szviridov ténykedése nyomán 44,2 %-ra csökkent. Majd 1947.augusztus 31-ére új nemzetgyűlési választásokat írtak ki.


Dr.Bády István Esztergom kisgazdapárti polgármestere

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!