Bejelentés


Mindszenty bíboros emlékek tükr Mindszenty bíboros élete és kora


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Üzenőfal


Név:

Üzenet:

A SEGITŐKÉSZ EGYHÁZRÓL

A katolikus egyház karitatív szervezetei mindig a bajbajutott emberek segítését, nyomorúságuk enyhítését szolgálták a békeidőkben is. A háború után egy romokban heverő országnak lett főpásztora ,Mindszenty József. Egyik legfontosabb teendőjének tartotta, hogy segítsen az embereken, akik élelem és megfelelő ruházat nélkül, olykor otthonukat is elveszítve lehetetlen körülmények közé kerültek.

Személyi megbízottakat és segélykérő leveleket küldött a nyugati keresztény egyházakhoz. 1945. november 18—án a rádión keresztül intézett felhívást az Egyesült Államokban élő magyarokhoz, hogy segítsék az országot.

Az Actio Catholica Országos Központja irányította a karitatív egyházi szervezetek tevékenységét. A háború után a karitász ügyek felsőfokú intézés az .,.Actio Catholica Országos Karitász Irodájában történt. A külföldi adőmányok fogadását és a nagybani szétosztást végezték.
Kortörténeti szempontból figyelemre méltóak a következő adatok az AC Országos Karitász Iroda Esztergomba küldött jelentéséből:

1946. december 10. Beérkezett adományok:
USA 40 vagon élelmiszer, 2 vagon ruha
Belgium (Van Roy bíboros) 1 vagon ruha, 5 bála pamut 110 bála ruha, nagyobb mennyiségű ,,Nadol" gyermekek részére A,B vitamin, 1 új teherautó
Svájc (Caritas Verband) 1 vagon használt bútor, 52 láda használt ruha,
Irország 9 zsák szárított zöldség, 1000 egység inzulin 1200 m.film
Nemzetközi Vöröskereszt 1000 pokróc, 500 matrac, 39.600 egység inzulin
Anglia (UN RA) 68 láda ruhacsomag
Nemzetközi Vöröskereszt 10.955 kg vegyes élelmiszer (Norvégia)
A jelentések tudtul adják, hogy a ruhaneműk 70%-át vidékre küldték, mert ott nagyobb a hiány ruhafélékben, míg a fővárosban inkabb élelmiszerre volt szükség.
Kuriózumként: az egy vagon használt bútort az esztergomi tábori Fiúnevelő Otthon kapta meg. (Magyar Katolikus Almanach ll. Virányi Ottó: A katolikus egyház karitatív tevékenysége, 328.p.)
A bíboros Emlékirataiban így ír erről: ,,A nyomor leküzdésére mozgósítottuk a hazai erőforrásokat is. Vidéken a kisgazdák még sok helyütt tudtak élelmet menteni, és a dolgos nép, ahol a háború megengedte, szorgalmasan termelt már 1945 nyarán. Hozzájuk fordultam Karácsony előtt, kérve őket, küldjenek ,,csak egy cso- magot az éhező Budapestnek".(Mindszenty:Emlékirataim. 89.p.)

¥Mindszenty bíboros figyelme kiterjedt az elhagyatottak, betegek lelkigondozására is. 1947—ben Tamás Ernő hittanárt kinevezte a Betegek Lelki Gondozása (BLG) érseki biztosává, és megbízta a szervezet kialakításával. Megértő munkatársakat talált Tamás Ernő atya, akik szívesen látogatták a magatehetetlen magányosokat és az otthonukhoz kötött betegeket, főképpen pedig a főváros utókezelő kórházainak ápoltjait. A BLG jelenleg a Karitász Központhoz tartozik. (Magyar Katolikus Almanach II.A magyar katolikus egyház élete 1945-1985.Bp. Sz.Istv.T. 1988.330.p.)
A katolikus egyház helytállt a háború alatt is, mentve az üldözötteket, felszólalva az emberi jogok érdekében.
"A püspöki kar náciellenes tevékenysége

A vatikani államtitkárság nyilvánosságra hozza a magyarországi püspöki kar náciellenes tevékenységét. Serédi, Mindszenty, az egri érsek ,az elhunyt győri püspök, a székesfehérvári püspök feljegyzései alapján fogják nyilvánosságra hozni, amit az Actio Catholica és a magyar szerzetesrendek, a világi papság és a katolikus egyesületek a náci és a nyilas elnyomó uralom ellen véghez vittek."
1946—ban megjelent Lévai jenő szerkesztésében a Fekete könyv, Szürke könyv, Fehér könyv c. dokumentumgyűjtemény, amelyekben a katolikus egyház zsidóságot mentő tevékenysége is szerepel. Ennek ellenére a kommunisták támadták az egyházat, feledve mindazt az emberi és erkölcsi értéket, amelyet az ország a katolikus egyháznak köszönhetett. Fátylat borítottak viszont arra, hogy nem egy volt nyilas a felelősségre vonás elől menekülve lépett be a kommunista pártba.

A bíboros székvárosáról is gondoskodott. 1946. március 31-én a helyi lap hírül adja:
”A hercegprímás gyógyszeradományai A bíboros hercegprímás Rómából többszáz dollár értékű értékes, és nálunk alig beszerezhető gyógyszereket hozott magával. A gyógyszert nagyrészben az esztergomi Kolos Kórháznak, másrészben a dorogi bányakórháznak adományozta. ”
A kórház betegei áldották gondoskodásáért. Másokról gondoskodott ő maga azonban szerényen élt az egyzház főpásztoraként is. Erre így emlékezik dr. Bády István, a város akkori polgármestere:
,,Mindszenty szerény körülmények között élt. Kétszobás, Duna felé néző lakása volta a Palota első emeletén. A belső szoba volt a háló, a külső pedig a dolgozó-és fogadószoba, igen egyszerűen berendezve. Étkezése is hasonlóan visszafogott volt. Nem válogatott, és sokat böjtölt." (Bády István: A Bazilika árnyékában. 91.p.)Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!