Bejelentés


Mindszenty bíboros emlékek tükr Mindszenty bíboros élete és kora


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Üzenőfal


Név:

Üzenet:

AKIK MINDSZENTINEK ÉNEKELTEK

Az esztergomi Bazilika kórusa néhány tagjának visszaemlékezése.

A Szabad Esztergom 1946. december 29-i számában beszámolót ad az Actio Catholica karácsonyi ünnepségéről, ame- lyet a Bencés Gimnázium dísztermében tartottak meg.

,,Az ünnepségen megjelent Mindszenty józsef bíboros hercegprímás, dr. Tárkányi Lajos alispán, dr. Bády István polgármester és több egyházi és világi hatósági személy.
A termet zsúfolásig megtöltő közönségnek meleg, csaknem családias ünnepségben volt része.
Kodály: Harmatozzatok c. énekével kezdődött az ünnepség, amelyet az Érseki Tanítónőképző Leánykara adott elő Doncz M. Felicitas vezetésével...
Az ünnepség kiemelkedő száma volt a Bazilika énekkarának szereplése Bálint Ferenc karnagy vezetésével. Gyönyörűen adták elő Bálint: Ave Maria és Kerényi fordításában az Örvendező zsoltárt...
A meghitt ünnepség a ,,Glória szálljon a mennybe fel" közös kánon eléneklésével ért véget. ”

A cikkrészletben említett bazilikai énekkarról szeretnék írni.
Édesanyám, Kicsindy Irén, testvéreivel, Marikával és Ilonkával rendszeresen énekeltek a Bazilika énekkarában, már Serédi her— cegprímás idejében. Buchner Antal zeneszerző, kántor volt a kórus vezetője. Ezért édesanyámat kérdeztem elsőnek erről az időről.
_ 1944-ben a háború miatt a kriptában volt megtartva a karácsonyi mise. A háború után újra kellett szervezni a Bazilika énekkarát az orgonát is meg kellett javítani. Körülbelül akkor vette át a Bazilikában a kántori teendőket a fiatal Bálint Ferenc a már idős Buchner Antaltól, amikor Mindszenty József esztergomi érsek lett.
Bálint Ferenc lelkes fiatal orgonaművész - zeneszerző volt. A kántori munka mellett az Érseki Tanítóképzőben volt énektanár. Emlékszem, hogy a helyettes-kántor, Pintér János bácsi vezette őt el a régi kórustagokhoz, mert Feri mindenkihez elment, hogy a kórust újra szervezze.
Igy 1945 Karácsonyán már az ünnepi misén énekelt az újra szervezett Bazilika kórus.

Mi, Kicsindy—lányok a szopránban voltunk. A kórusban énekelt még a szép szőke Domaniczky Veronika, Belánszky Lászlóné (Babci), aki szólista is volt. Velünk énekelt Könözsy Ferencné (Szölgyémy József atya húga), Éliás Erzsike, Gábris Lujza, a Zibrényi lányok, Bárdos Anna, Borbély Piroska és még mások. A férfiak közül Belánszky Lászlóra, Horváth Dezsőre és Fekecs Lászlóra emlékszem. Egy ideig a kórusban énekelt Divéky Zsuzsa is, aki később ismert operaénekesnő lett. A kórust kamarazenekar kísérte, amelynek vezetője Bérczy László volt. "

Ezután felkerestem néhány énekest a régi kórusból.
A szólót éneklő szoprán énekesnőt, Belánszky Lászlónét és férjét kerestem fel beszélgetésre.
Belánszky Lászlóné, becenevén Babci néni kedves emlekként őriz egy régi plakátot.
A plakát arról tájékoztat, hogy 1948. május 17-én az Esztergomi Bazilika kórusa budapesti piarista gimnáziumban bemutatkozó hangversenyt tart. Vezenyel: Bálint Ferenc.
A hangversenyen felléptek a plakát szerint: a budapesti Agolkisasszonyok Tanítóképzőjenek énekkara , a Piarista gimnázium énekkara , Hidy Márta hegedűművész, Bakó Márta a Vígszinház tagja, Sugár Pálma, Horvath M. Margit irgalmasnővér Esztergom, Belánszky Lászlóné dalenekes, Esztergom, valamint az Esztergomi Kamarazenekar: (Minkó Klára, Horvath M. Margit, Bárczi László, Klinda Károly).
Ezen a hangversenyen Mindszenty József bíboros úr is jelen volt.
Az esztergomi Bazilika kórusa többek között, Bálint Ferenc szerzeményét, a Fölséges úr—at adta elő. Majd Babci néni elénekelte Brahms Bölcsődal—át és Bálint Ferenc: Uram, Teremtőm, Atyám — című dalát. Hatalmas siker volt, a közönség lelkesen tapsolt, és a bíboros úr tapsolás közben mosolyogva Babci néni felé bólintott, mintegy jelezve, hogy tetszett az ének.
Babci néni férje szintén a kórusban énekelt. Szép emlékként őrzi, hogy 1947. március 19—én józsef-napkor a kórus felköszöntő szerenádot adott a bíboros úrnak.
A bíboros úr az édesanyja által sütött pogácsával kínálta meg őket, és koccintottak az egészségére.
E két kedves emlék Mindszenty bíborosról, aki papjaink erélyes vezetője volt, mutatja, hogy a hívők szeretettel teli megértő emberként ismerhették meg. A felköszöntő szerenádról a helyi lap a Szabad Esztergom is írt néhány sort.
Belánszky Laci bácsi, az 1989-ben alakult helyi MDF szervezet tagjaként külön büszke volt arra, hogy pártja segítségével Mindszenty bíboros hazatérhetett Esztergomba, hiszen a rendszerváltás után az ország fölött már nem a vörös csillag uralkodott.
A kórus másik tagját, Szépné Éliás Erzsébetet, is megkerestem, hogy beszélgessek vele Mindszenty bíborosról.
Erzsike nénit arról kérdeztem, milyen volt a mise Mindszenty prímás idejében.
_ Nagyon szép volt, mindig tele volt a Bazilika, és mi a kórussal nagyon szép miséket énekeltünk. Például Mozart és Beethoven miséket. A bíboros úr nagyon szerette a zenét, a miséken mindig kivárta az utolsó hangokat is és csak azután kezdett beszélni.
Majd arról kérdeztem, a kórus hangversenyeivel kapcsolatban milyen emléket őriz Erzsike néni.
,— Az egyik hangversenyről megmaradt egy emlekem. A zárda dísztermében volt hangversenye a kórusnak. Már megérkezett Mindszenty bíboros úr is, de még nem kezdhettük el a műsort, valakit, vártunk még. A bíboros úr is kifelé figyelt. Egyszercsak felállt es kiment. Majd bekísérte az édesanyját, aki akkor érkezett meg a kedves nővérek kíséretében. A nővérek letérdeltek a bíboros úr előtt, az édesanyja is, ekkor a bíboros úr mosolyogva lehajolt, felemelte az édesanyját és gyöngéden leültette a székbe. Ezután kezdődhetett a hangverseny. A bíboros úr áhítattal hallgatta a zenét, hátradőlt székében és látszott rajta, hogy átadja magát a muzsikának. Majd a hangverseny végén karon fogta édesanyját és ő kísérte ki a teremből.
Egy másik emlékem is fűződik a bíboros úrhoz.
Farsangkor, Drahos kanonok úr kíséretében eljött a kórus far- sangi összejövetelére. Mosolyogva hallgatta a vidám népdalokat, amiket énekeltünk. Majd azt mondta, hogy sajnálja, hogy ezeket a kiválóan éneklő embereket nem tudja az egyház fizetni a kórus- munkájukért, mert most szegény az_egyház.(Korábban a kórus— tagok kaptak terményt az egyháztól fizetségként.)

A kórus Mindszenty bíboros letartóztatásakor atmenetileg befejezte működését. Mindenki félt... Aztan később újból énekeltek a Bazilikában. A karnagy, Bálint Ferenc meg egy ideig vezette a kórust — én is emlékszem rá, mert édesanyám. felvitt magával a kórusra. Majd az 1960—as években elköltözött Esztergomból, Nagykőrösre ment zeneiskolai tanárnak, később a zeneiskola igazgatója lett. Fiatalon halt meg 1972-ben.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!